Perşembe , 30 Mayıs 2024
Home / Dünya / SOVYETLER’İN DEVRİMCİ DUYURUSU *

SOVYETLER’İN DEVRİMCİ DUYURUSU *

Şanlı Ekim Devrimi’nin 100. yılını coşkuyla kutlarken, 26 Ekim (8 Kasım) 1917’de Proleter Devrimi duyuran bildiri metnini yayınlıyoruz.

SOVYETLER’İN DEVRİMCİ DUYURUSU *

İşçi, Asker ve Köylü Temsilcileri 2. Kongresi’nin 26 Ekim (8 Kasım) 1917’de Bolşevik Devrimi Duyuran ve Destekleyen Çağrısı

İşçilere, askerlere ve köylülere!

İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyetleri’nin Rusya çapındaki 2. Kongresi başlamıştır. Bu kongrede sovyetlerin ezici çoğunluğu temsil edilmektedir. Kongre’de Köylü Sovyetleri’nden de bir grup delege hazır bulunmuştur. Uzlaşmacı Merkez Komitesi’ne tanınan tam yetkinin vadesi dolmuştur. İşçilerin, askerlerin ve köylülerin ezici çoğunluğuna, Petrograd işçilerinin ve garnizonunun muzaffer ayaklanmasından aldığı güce dayanarak, Kongre iktidarı bizzat üstlenmiştir.

Geçici hükümet düşmüştür. Geçici hükümet üyelerinin çoğu tutuklanmış durumdadır.

Sovyet iktidarı tüm halklara derhal demokratik bir barış ve bütün cephelerde derhal ateşkes önerecektir. Malikâne, İmparatorluk ve Kilise arazilerinin tazminatsız olarak derhal köylü komitelerinin tasarrufuna verilmesini sağlayacak, orduda tam demokratikleşmeyi yürürlüğe sokarak askerlerin haklarını koruyacak, üretimde işçi denetimini devreye sokacak; Kurucu Meclis’i kısa zamanda toplayacak, şehirler için ekmek ve köyler için zorunlu ihtiyaç maddelerinin tedarikini sağlayacak, Rusya’da yaşayan bütün halkların kendi kaderlerini tayin hakkını güvence altına alacaktır.

Kongre şu kararı almıştır: Bütün iktidar her yerde, gerçek devrimci düzenin güvencesi olan İşçi, Asker ve Köylü Temsilcileri Sovyetleri’ne devredilmiştir.

Kongre, siperlerdeki askerleri dikkatli ve uyanık olmaya çağırır. Sovyetler Kongresi, yeni hükümet doğrudan doğruya bütün halklara önereceği demokratik barış kararını alıncaya kadar, devrimci ordunun, devrimi emperyalizmin muhtemel saldırılarına karşı koruyacağından emindir. Yeni hükümet, kararlı bir kamulaştırma ve mülk sahibi sınıfları vergilendirme politikasıyla, devrimci ordunun zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve asker ailelerinin durumunu iyileştirmek için bütün önlemleri alacaktır.

Kornilovcular, Kerenskiy, Kaledin vs. kıt’aları Petersburg’a sevketmeye çalışacaklardır. Kerenskiy’nin haince harekete geçirdiği bazı kıt’alar, ayaklanan halkın saflarına geçmişlerdir.

Askerler, Kornilovcu Kerenskiy’e etkin bir direnişle karşı koyun! Uyanık olun!

Demiryolcular, Kerenskiy’nin Petersburg’a sevk ettiği kıt’aların naklini engelleyin.

Askerler, İşçiler, Memurlar! Devrimin kaderi ve demokratik barışın kaderi sizlerin ellerinizdedir!

Yaşasın Devrim!

* [Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi’nin 17. sayısından alınmıştır.]

Diğer Başlıklar

XETA SOR İSVİÇRE NEWROZ ŞÖLENİNDE XETA SOR ADINA NECATİ GÜLER’İN KONUŞMASI!

XETA SOR’un düzenlemiş olduğu Newroz şöleninde XETA SOR Yürütmesi adına konuşma yapan Necati GÜLER‘in konuşmasını …

KERKÜK KÜRDISTAN’IN KUDÜS’Ü ‘DÜR!” MAM CELAL TALABANİ! XETA SOR

KERKÜK KÜRDISTAN’IN KUDÜS’Ü ‘DÜR!” MAM CELAL TALABANİ Sömürgeci Türkiye Cumhuriyeti devleti ve İran gerici molla …

SEҪİMLER VE GERҪEKLER! HAMİT BALDEMİR

SEҪİMLER VE GERҪEKLER! Gerek ulusal mücadelede ve gerekse sosyal mücadelede devrimciler legaliteyi her zaman olanaklar …

30.YILINDA MADIMAK KATLİAMININ UNUTMADIK! XETA SOR

Yılında Madımak Katliamını Unutmadık! 2 Temmuz 1993, TC devletinin katliamlar serisine bir yenisinin eklendiği, kara …