Pazar , 14 Temmuz 2024
Home / anasayfa / ULUSAL, SOSYAL VE SINIFSAL ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ İÇİN 1 MAYIS’TA ALANLARI DOLDURALIM!

ULUSAL, SOSYAL VE SINIFSAL ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ İÇİN 1 MAYIS’TA ALANLARI DOLDURALIM!

ULUSAL, SOSYAL VE SINIFSAL ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ İÇİN 1 MAYIS’TA ALANLARI DOLDURALIM!

Kapitalist-emperyalist sisteme içkin olan çoklu kriz artık reformlarla hafifletilemiyor. Sistemin başat aktörlerinden bazıları kriz karşısında eriyip yok olup gitme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Kapitalist sistemin ekonomik ve politik krizi derinleştikçe kamplaşmalar hızlandı ve kamplar arası çelişkiler giderek artan bir şekilde silahlı çatışmalara yol açıyor.

Latin Amerika, Afrika, Asya’nın yoksul ülkeleri silahlı çatışmaların yaşandığı alanlar iken Ukrayna savaşı ile savaş Avrupa’nın orta yerine sıçradı. Bugüne kadar buralardaki çatışmalar emperyalist merkezlerin hizmetinde olan yerel aktörler tarafından yürütülürken artık emperyalist egemen devletler silahlı çatışmalara bizatihi katılıyorlar.

Sınırlı tutulmaya çalışılan savaşlarda bile bugüne kadar yüz binlerce insan katledildi, milyonlarcası sürülüp göç yollarına itildi, milyarlarcası açlıkla yüz yüze bırakıldı. Emperyalist merkezlerin anda ellerindeki tek çözüm aracı savaşı daha da yaygınlaştırmaktır.  Silahlanmayı ve savaşları finanse etmek için, sömürgelerdeki işçi ve emekçileri açlık sınırında çalıştıran Kapitalistler, emperyalist metropol işçilerine vermek zorunda kaldıkları hakları da birer birer geri alıyor ve onları da yoksulluk sınırında yaşamaya mecbur bırakıyorlar.  Silahlanmaya ve Savaş’a trilyonlarca dolar harcanırken işçi ve emekçilere yoksulluk sınırında yaşamak dayatılıyor. Yükselen tepkileri bastırmak içinde demokratik hak ve özgürlükleri kısıp baskı yasalarıyla donattıkları polis ve askeri güçlere olağan üstü yetkiler veriyorlar. İşçi sınıfının dayanışmasını parçalamak ve savaşlarda işçileri bir birilerine kırdırmak amacıyla ırkçı ve faşist hareketleri el altından büyüterek emekçileri birbirlerine düşman ediyorlar.

Bütün bunlar arka cepheyi sağlamlaştırmak amaçlı yürütülen politikalardır. Ve bu da demektir ki, önümüzdeki aylar ve yıllarda emekçileri, yoksulları ve ezilen halkları daha çok açlık, daha çok yoksulluk, daha çok sürgün-göç, kıyım ve katliam bekliyor.

ORTADOĞU VE KÜRDİSTAN EMPERYALİSTLER ARASI SAVAŞIN YAŞANDIĞI ARENA OLMAYA DEVAM EDİYOR!

Tarihi boyunca istila ve talan savaşlarına sahne olan Ortadoğu ve ülkemiz Kürdistan çelişki ve çatışma yumağı olmaya devam ediyor. Siyonist İsrail devleti Dünyanın gözü önünde korkunç bir pervasızlıkla 21. yüzyılın en büyük soykırımına imza atıyor. Gaze tamamen yerle bir edilirken 35 binin üzerinde ölü, yüzbinlerce yaralı ve milyonlarca Filistinli açlık ve hastalıkla kırılmak üzere.

Türk devletinin Kürdistan’ın Başur ve Rojava parçalarına yönelik katliam saldırıları hız kesmeden devam ediyor. TC’ye bunlar da yetmiyor.  Kürdistan’ın kısmi özgür olan parçalarını işgal ederek halkımızın canı kanı pahasına elde ettiği kazanımlarını tamamen yok etmek istiyor. Kuzey Kürdistan’da on binlerce siyasetçimiz zindanlara tıkılmış durumda. 

KÜRDİSTANLI İŞÇİ VE EMEKÇİLER DÜNYANIN HER YERİNDE!

Dünyanın her yerinde işçiler, emekçiler 1 Mayıslarda, kazanılmış ekonomik, sosyal ve demokratik haklarını korumak ve daha da genişletmek için alanlara çıkarken, Kürdistan proletaryası ulusal özgürlük ve Kürt halkının yaşama hakkı talebini de alanlara taşımaktadır.

150 yıldan beri ülkemiz Kürdistan savaş alanıdır. İran, Irak, Suriye ve Türkiye’nin hakimiyeti altındaki ülkemizin parçaları sayısız katliam ve soykırıma uğramıştır. Bütün bu zulümleri yaşayan insanlarımızın büyük bir çoğunluğu, başta sömürgeci metropoller olmak üzere, Dünyanın dört bir yanına dağılmıştır.

Kaynakları talan edilen ülkemiz, zengin potansiyeline rağmen halkımızı beslenemez ve yaşayamaz hale getirilmiştir. Her şeye rağmen vatanına tutunan insanlarımız ekonomik olarak tamamen dışa bağımlı hale gelmiş tüm Kürdistan adeta mevsimlik ucuz iş gücü ve göçmen toplumuna dönmüştür.

Dünyanın birçok yerine dağıtılmış Yurtsever Halkımız, Kürdistanlı İşçi ve Emekçi Kadınlar, Erkekler; Gençler, XETA SOR olarak sizleri,

1 Mayıs günü yaşadığımız ülkelerde ve kentlerde sınıf kardeşlerimizle birlikte ekonomik, demokratik ve sosyal haklarımız için, ırkçılığa, göçmen düşmanlığına, cinsiyetçiliğe, erk egemenliğine, faşizme, savaşlara, militarizme ve sömürgeciliğe karşı alanlara çıkmaya çağırıyoruz.

1 Mayıs kortejlerinde ve miting alanlarında ülkemiz Kürdistan’a yönelik emperyalist saldırı ve işgalleri teşhir edelim.

Dünya halklarını, enternasyonalistleri, demokrasi güçlerini, işçi ve emekçileri Kürdistan halkıyla dayanışmayı yükseltmeye çağırıyoruz. Çünkü ancak ve ancak emekçilerin ve halkların dayanışması çıkarsızdır…

YAŞASIN ENTERNASYONAL DAYANIŞMA!

BİJÎ YEK GULAN!

YAŞASIN 1 MAYIS!

XETA SOR

1 Mayıs 2024

Diğer Başlıklar

XETA SOR İSVİÇRE NEWROZ ŞÖLENİNDE XETA SOR ADINA NECATİ GÜLER’İN KONUŞMASI!

XETA SOR’un düzenlemiş olduğu Newroz şöleninde XETA SOR Yürütmesi adına konuşma yapan Necati GÜLER‘in konuşmasını …

KERKÜK KÜRDISTAN’IN KUDÜS’Ü ‘DÜR!” MAM CELAL TALABANİ! XETA SOR

KERKÜK KÜRDISTAN’IN KUDÜS’Ü ‘DÜR!” MAM CELAL TALABANİ Sömürgeci Türkiye Cumhuriyeti devleti ve İran gerici molla …

SEҪİMLER VE GERҪEKLER! HAMİT BALDEMİR

SEҪİMLER VE GERҪEKLER! Gerek ulusal mücadelede ve gerekse sosyal mücadelede devrimciler legaliteyi her zaman olanaklar …

30.YILINDA MADIMAK KATLİAMININ UNUTMADIK! XETA SOR

Yılında Madımak Katliamını Unutmadık! 2 Temmuz 1993, TC devletinin katliamlar serisine bir yenisinin eklendiği, kara …