Pazar , 26 Mart 2023
Home / Güncel / ÖSP MYK TARAFINDAN YAPILAN SON AÇIKLAMA HAKKINDA – II

ÖSP MYK TARAFINDAN YAPILAN SON AÇIKLAMA HAKKINDA – II

ÖSP MYK AÇIKLAMASI HAKKINDA – 2

ÖSP MYK’nın Basına ve Kamuoyuna yaptığı ”ÖSP’NİN, KKP ADINI ALMA SÜREÇLERİ HAKKINDA!” başlıklı duyurusuna ilişkin yazımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.

– Bu zatlar ”bizim için artık ok yaydan çıkmıştır dönüş yoktur. Bu adımı atarken yılların tartışmasını arkalamışız, birilerine tepki veya inat değil kendi karar ve yönelişimizin gereğini yapıyoruz, geriye dönüşü de yoktur. Karar bizimdir sonuçlarına katlanacak olan da ülkede yaşayan bizleriz, Avrupa’da itiraz eden kimi kadrolara ne oluyor?” diyorlar.

”Dönüşü olmayan yol” acıklı ve gülünç bir yol. ÖSP II. Kongresinin aldığı karar ”KKP ismini ÖSP III. Kongresinde almak” kararı değildir. Böyle saçma karar olmaz. Bir sonraki kongrenin alacağı karar önceden verilmez. Aldığınız ”karar ve yöneliş” bu öneriyi III. Kongrenize taşıma, orda tartışma ve bir sonuca bağlama kararıdır. Orda ne karar çıkacağını peşinen ipotek altına alırsanız, kongre iradesini şimdiden baskı altına almış olursunuz. Biz öyle yapmadık. KKP, 1. Kongresinden 8. Kongresine kadar bütün kongrelerinde partinin illegal varlığına vurgu yapmasına rağmen, 7. Kongre öncesinde teklif edilen ”kendinizi fesh edin” önerisini ”ölmek var – dönmek yok” tarzında karşılamadı. Eylül 2015’teki toplantıda size, ”buna kongre karar verir” denildi ve hemen kongre hazırlıklarına girişildi. Kongre’de partinin fesh edilmesi öneriniz tartışıldı ve reddedildi. Sonraki aylarda siz ”niye kararınızı uygulamıyorsunuz?” diye avaz avaz bağırdınız; sanki parti kendini fesih kararı almış gibi kıyamet kopardınız. Oysa karar tamı tamına “KKP 7. Kongresi, ülkede ÖSP’nin III. Genel Kongrede sonuçlanacak olan KKP’lileşme çalışmasını destekler ve bu süreçte yer alır ve sahiplenir” kararıydı. ÖSP KKPlileşecek olursa, yani kendini fesh eder, KKP program ve tüzüğünü kabul eder, KKP MK yönetimi altına girerse KKP bunu destekleyecekti. Bu kararın KKP tüzüğüne göre bundan başka bir anlamı ve değeri yoktu. Yine de ”ölmek var, dönmek yok” denmedi. 7. Kongrenin üzerinden 6 ay geçmeden KKP III. Konferansı toplandı. III. Konferans size ”kararınızı geri çekin” dedi. KKP Program ve Tüzüğünü ÖSP Kongresinde değiştirme saçmalığını ve Çiftyüreğin konferansa yolladığı ağır ültimatomu kınadı. Yine ”ölmek var, dönmek yok” demedi, 8. Kongreyi erken toplamayı tavsiye etti. KKP MK’nin konferansın tavsiyesine uyma zorunluluğu tüzüksel olarak yok. Konferansın tavsiye kararları MK onayladıktan sonra geçerlilik kazanır. Yine de MK bu tavsiyeyi gözönünde bulundurdu. 7. Kongrenin seçtiği MK Mayıs 2017’de kongreyi topladı. Normal tarihi 2019’dan daha erken olmayan kongre olağanüstü toplandı. ”KKP’yi fesh etme” şansı size tanındı; yine başaramadınız. Tam bir hezimete uğradınız ve kongreyi terk ettiniz.

Şimdi III. Kongrenize gideceksiniz. KKP diyor ki ”ben varım, kendimi fesh etmedim, fesh etme kararı almadım; benim adımı almayın!” Konu bu kadar basit. Halen zamanınız var, biraz sağduyulu olun, kongrenizin iradesini peşinen baskı altına almayın, bağlamayın, sakin sakin tartışın, ya normal isminizle devam edin ya da başka bir isim üzerinde tartışın. ”Sonuçlarına biz katlanacağız, size ne oluyor” diye terbiyesizlik etmekten vaz geçin. Mesele sizin hangi sonuçlara katlanacağınız sorunu değil; bize kahramanlık satmaya kalkışmayın. Ayıp. Siz bizim ismimizi çalıyorsunuz; yalan söylüyor, KKP kendini fesh etti diye kamuoyuna yalan açıklamalar yapıyorsunuz. Siz böyle mi siyaset yapacaksınız? Kadrolarınızı, halkı, kamuoyunu kandırarak mı ”KKP” olacaksınız. Bunu yapmayın.

”Biz ne yapacağımızı biliriz? İstediğimiz gibi davranırız, çünkü sonuçlarına biz katlanacağız!” Mesele bizi birinci derecede ilgilendiriyor muhteremler, bizim ismimizi çalıyorsunuz; devrimci hareketi ilgilendiriyor, devrimci harekette pis bir çocukluk hastalığını yeniden canlandırıyorsunuz? KKP var, her yerde var. Kendini legal olarak kurmak isterse buna kongresi karar verir. 8 tane Kongrenin ve 3 tane konferansın hiçbirinde kendini fesh etme, başka partiye iltihak etme kararı yok.

Siz diyorsunuz ki ”biz zaten KKP program ve tüzüğünü değiştireceğiz”

KKP diyor ki ”Eğer kongremiz gerek görürse kendi program ve tüzüğümüzü kendimiz değiştiririz; siz değiştiremezsiniz, böyle bir hakkınız yok.”

Siz diyorsunuz ki ”KKP yarım kalan 8. Kongresini topladı. Kendini fesh etti.”

KKP diyor ki ”Yalan söylüyorsunuz. KKP 8. Kongresi yarım kalmadı. Kongreyi terkedenler kongrede hazır delegelerin üçte biri bile değildi. Bu kongreyi nasıl yarım kongre sayarsınız.”

”Biz KKP’yi legal kuruyoruz, risk alıyoruz. Buna sevinin. Sesinizi kesin.” diyorsunuz.

KKP diyor ki ”Eğer kongremiz gerek görürse kendimizi fesh eder, legale kendi kararımızla çıkarız. Sizden bizim yerimize riske girmenizi istemiyoruz. Bizi borçlu çıkarmayın. Yaptığınız ahlaksızlıktır, ismimizi çalmaktır; buna münasip kılıf bulmaya çalışmayın. Aynı tabelayla, aynı isim ve sembollerle şirket bile kurulmaz.”

Siz diyorsunuz ki ”7. Kongre ÖSP’nin KKPlileşmesi yönelişini destekleme kararı aldı.”

KKP diyor ki ”O karar sizin KKPlileşmenizi, yani kendinizi fesh edip KKP iradesi altına girmenizi desteklemedir. Tüzüğümüzde başka türlü KKPlileşme yoktur. KKP üyesi olmak isteyen herkes, ister hakiki şahıs (özel şahıs), ister hükmi şahıs (tüzel şahıs) olsun, KKP program ve tüzüğünü kabul etmek, KKP karar ve yönetim organlarının otoritesini tanımak, KKP organlarından birinde faaliyet yürütmekle yükümlüdür. Buyurun, kongreniz buna karar verirse, biz buna açığız, destekleriz.”

Siz diyorsunuz ki ”Hayır KKP kararı KKP tüzüğüne göre yorumlanmaz, bizim kendi şerhimize göre yorumlanır. Biz neye niyet etmişsek odur!”

KKP diyor ki ”Saçmalamayın, eğer bir karar muğlaksa, açık değilse; o karar onu önerenlerin saklı niyetlerine göre yorumlanmaz. KKP’yi fesh etme önergesini zaten sundunuz. ”Ya KKP ÖSPlileşsin, ya ÖSP KKPlileşsin” diye daha gündem maddeleri saptanırken gündeme önerge getirdiniz ve önergenizi savunurken KKP’nin fesh edilmesini talep ettiniz. Tartışıldı ve reddedildi, gündeme alınmadı. Gündem ”Yasal Parti İle İlişkiler” diye belirlendi. KKP kendisinin ayrı, ÖSP’nin ise kendisiyle ”ilişkiler”in mahiyeti tartışılacak olan ayrı bir parti olduğunu daha kongre başında belirledi.”

Siz diyorsunuz ki ”Onu bunu bilmem, karar karardır. Benim anladığım gibidir. Başka türlü, hele hele KKP tüzüğüne göre yorumlanamaz; ÖSP kararlarına göre yorumlanır.”

KKP diyor ki ”Yine saçmalıyorsunuz. Bakın 7. Kongrede KKP’nin fesh edilmesi konusundaki en hararetli tartışmalar KKP MK Raporu üzerinde yaşandı. Tam bir gün boyunca bunu tartıştık. Hepsi hepsi üç oy alabildiniz, bunun ikisi ülkeden gelen, KKP üyesi olmadığınız için size kongre iradesiyle delegelik hakkı tanınan iki kişinindi. KKP kendini fesh etseydi, açıkça kendimizi fesh ettik diye karar alırdı, böyle muğlak anlam taşıyan dolambaçlı karar alınmazdı. O karara oy verenlerin bir çoğu halen KKP üyesidir. Sizin o kararı KKP’ye karşı bir silah gibi kullanacağınıza inanmak istememişlerdi. Şimdi ellerim kırılsın da oy vermeyeydim diyorlar.”

Siz tutturuyorsunuz ”Karar da karar; alındı mı, alınmadı mı?”

KKP diyor ki ”Bak güzel kardeşim, biz kendimizi fesh etmiş olsaydık, MK raporu aklanmazdı. Aklamaya gerek bile kalmazdı. Zaten fesh oluyoruz. MK Raporu altını çize çize KKP feshedilmesin demekteydi. Bu yüzden öfkeden tir tir titreyerek ayağa kalktınız; ilk konuşmayı siz yaptınız, MK raporunu paçavra gibi bir ucundan tutup havaya kaldırdınız, sinirden kafanız titreye titreye bu rapor reddedilmelidir dediniz. Konuşma sürenizi aşmanıza rağmen size müdahale edilmedi. Üstelik rapor tartışması boyunca defalarca söz hakkı aldınız ve konuşma sürelerinizi de aşarak en çok siz konuştunuz. Adeta kendinizi paraladınız. Ama hepsi hepsi üç oy aldınız. KKP’nin feshedilmesi bahsi böylece kapandı. Yeni MK seçildi. Kalkıp da yahu neden MK seçiyoruz, KKP’yi feshettik ya. İşte fesih kararı aldık ya, demediniz. KKP artık yok, ÖSP Avrupa Komitesi seçiceğiz, demediniz. Kendiniz aday olmadınız. Oysa hepinizin aday olma hakkınız vardı. Kendini fesh eden KKP neden MK seçsin? Oracıkta ÖSP Avrupa örgütü yönetimini seçer, ÖSP’ye başvurur, mesele kapanırdı.”

Siz diyorsunuz ki ”ÖSP I. Konferans ve II. Genel Kongre kararını arkalayan bizler pratikte kararı hayata geçirmeye zemin hazırlamak için bir dizi panel-konferans-seminer, makale ile tartışmayı sürdürüp Diyarbakır’da 13-14 Ekim 2018’de yapılan, ÖSP II. Genel Konferansına kadar getirdik, oranın da iradesiyle şimdi III. Kongreye taşıyacağız.”

KKP diyor ki ”Sizin ÖSP I. ve II. Konferans Kararlarını ve ÖSP II. Genel Kongre kararını arkalamanız sizin sorununuz. KKP kendi kararlarını arkalar, kendi kararlarına uyar. Sizin kararlarınıza, sizin pratikte kararı hayata geçirmeye zemin hazırlamak için bir dizi seminer, panel-konferans, makale ile tartışma sürdürmenize bakmaz. KKP bağımsız bir partidir. Kendi kararlarını kendisi alır. KKP size üç defa fırsat verdi. 7. Kongreye KKP’yi fesh etme önerinizle geldiniz, reddedildiniz. Kimi yoldaşların hatırına size 6 ay sonra tekrar fırsat tanındı, KKP III. Konferansı yapıldı. Konferansa ültimatom yolladınız, emre kalkıştınız. Konferans tepki gösterdi. Kınanmanız için MK’ne tavsiye kararı aldı. MK’ne bu sorunu çözmek üzere olağanüstü kongre toplamasını tavsiye etti. Siz yalan söylediniz, kongre kararını hazmedemeyenler olağanüstü kongre topladılar, dediniz. Konferansın tavsiyesini makul bulan MK 6 ay sonra bu kez olağanüstü 8. Kongreyi topladı. Bu süre zarfında MK’ne ve parti kadrolarına ağır hakaretler yapan, parti etkinliklerine katılmayan, hatta baltalamaya çalışan kimseleri bile partiden atmadı. Hepsi kongrede temsil edildiler. Yine KKP’yi fesh ettirmek için didindiniz. Bir gün boyunca bütün tartışmalarda azınlıkta kaldınız ve MK raporu onaylandıktan sonra ”artık Kongrede kalmamızın anlamı yok; alınacak kararlar MK raporu doğrultusunda olacaktır” deyip kongre ortamını terk ettiniz. Sonra da bize baskı yapıldı, yetkisiz insanlar delege yapıldı, delegeler kongreye alınmadı, bunun üzerine parti çoğunluğunu temsil eden yoldaşlar biz bu Tiyatroda yokuz dedik, oyunun parçası olmadık diye yalan söylediniz. Bir gün boyunca kongrede bulun, tüm tartışmalara, oylamalara katıl; sonra da mağlubiyet kesinleşince kaç ve Tiyatro de? Siz o tiyatroda bir gün boyunca ne oynadınız? … Bu da yetmedi, gerçeği tam tersine büküp bizleri ”ayrılanlar, terkedenler”, ”azınlık” diye yutturmaya çalıştınız. Ayıptır, ayıp. Kendinize, üyelerinize, Kürdistan işçi sınıfına, devrimci kamuoyuna, tarihe yalan söylemeyin, başta kendiniz olmak üzere, kimseyi kandırmaya çalışmayın. Gerçeği açıkça ve dürüstçe kabul edin. Nedir bu ayrılanlar lafları? Nedir bu Avrupada üç beş kişi yalanları? Kimi kandırıyorsunuz? Her seferinde çoğunluk iradesi partide kalmış; bunlar ”azınlık” diyorlar. Kendileri azınlıkta kalmışlar, o yüzden kongreyi terketmişler; bizlere ”ayrılanlar, partiyi terkeden küçük azınlık” diyorlar, parti çoğunluğunu bir avuç Avrupa’daki azınlık diye yaftalıyorlar. Bu ne biçim bir kafa, bu ne biçim politika?”

Siz diyorsunuz ki ”yılların tartışmasını arkalamışız, geriye dönüş yok.”

İyi de sayın zat-ı muhteremler siz yılların tartışmalarını kiminle yaptınız? Kendi toplantılarınızda ne tartıştığınızı geçin. Bizimle son üç yıldır tartışıyorsunuz. Ondan önce KKP’yi fesh etmek, ÖSP’yi KKP yapmak meselesi yoktu. O zamana kadar MESOP – ÖSP, <> olarak düşünülmüştü. Bu legal parti elbette isterse hem Kürdistan hem komünist adını alabilir; ama KKP varken KKP’nin adını, sembollerini alamaz. Kendine ”KKP – Bakur” der, ”KKP – Cıwan” der, herhangi bir ayırdedici ekleme yapar. Ne KKP ne de başkası buna bir şey demez. Bu bir yana, Kürdistan’da herhangi başka bir grup da yine önüne ya da sonuna ek bir tamamlama kelimesi koyarak komünist adıyla parti kurabilir. Ama illegal KKP varken onu tasfiye edip ya da hiçe sayıp yerine legal KKP kurmak, sahte KKP kurmaktır, rejime hizmet eder; komünist harekete değil. Böyle bir davranış KKP’ye saldırıdır, KKP’nin tüzel kişiliğine, varlığına yönelmiş tehdittir. Hele hele hiç kimse KKP tüzük ve programını ”ben değiştiririm” diyemez. Dediğimiz budur. Bunu Avrupa – Ülke demagojisiyle saptırmayın. KKP kendini Avrupa’yla sınırlama kararını size kolaylık olsun diye 6. Kongrede almıştı. 8. Kongrede bu kararı kaldırdı. O hikaye geçmişte kaldı.

Biz son üç yıldır, bunları yazdık, söyledik, tartıştık ve KKP’nin son iki kongresi, bir konferansında hep aynı sonuca vardık: KKP illegal varlığını devam ettirecektir. KKP tüzük ve programı TC yasalarına sığmaz, uydurulamaz. Bu, iki kongrenin, bir konferansın ulaştığı karardır. Yeni bir kongre kararıyla değiştirilmedikçe geçerlidir. Tüm KKP üyeleri buna 8. Kongre kararlarına ve seçilmiş Merkez Komitesi ve Merkez Disiplin Kurulu kararlarına uymakla yükümlüdür.

– devam edecek

Diğer Başlıklar

NEWROZ PİROZ BE! XETA SOR

Denge Kürdistan’nın İsviçre’de organize etmiş olduğu Newroz etkinliğine XETA SOR‘UN göndermiş olduğu mesaji yayınlıyoruz. Denge …

EMEK VE KAZANIMLARIN BOYUTU,BASKILARIN BOYUTUNU GETİRDİ! Mukaddes ALATAŞ

EMEK VE KAZANIMLARIN BOYUTU ,  BASKILARIN BOYUTUNU GETİRDİ., 2016 yılında tüm Kürt illerine uygulanan ve …

YİNE YETMEZ AMA EVET Mİ? Samet ERDOĞDU

YİNE YETMEZ AMA EVET Mİ? Tayyip ve şürekasını bugünkü konuma getiren dönemeç noktalarından biri 2010 …

SİYASİ MÜHENDİSLİK OPERASYONLARININ YENİ AKTÖRÜ AKŞENER’DİR…! Mahmut KOVAN

SİYASİ MÜHENDİSLİK OPERASYONLARININ YENİ AKTÖRÜ AKŞENER’DİR…! Mahmut  KOVAN Türkiye‘nin tarihi, siyasi mühendislik operasyonlarıyla doludur.  Bu …