Çarşamba , 28 Şubat 2024
Home / Güncel / KADIN PLATFORMUNDAN 8 MART AÇIKLAMASI

KADIN PLATFORMUNDAN 8 MART AÇIKLAMASI

Malatya demokratik kadın Platformu üyeleri tarafından, 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar günü vesilesi ile açıklama gerçekleştirildi.

Eğitim Sen Malatya Şubesinde gerçekleştirilen açıklamaya platform bileşenleri olarak birçok STK destek verdi.

Malatya demokratik kadın Platformu adına açıklama gerçekleştiren Kamile Kaya, Emek, eşitlik hakkımızın peşindeyiz diyerek şu açıklamalara yer verdi; “Bugün erkek egemen kapitalizme karş yürüttüğümüz mücadelenin kazanımı olan 8 Martta bütün dünyada olduğu gibi daha adil, eşit ve özgür bir dünya için mücadelemizi yükseltmeliyiz.Emek , eşitlik ve barış hakkımızın peşindeyiz.
1857 de ABD’nin New York kentinde “eşit işe eşit ücret ” talebiyle greve giden kadınların isyanı bu yıl bütün dünyada kadınların eşitsizliğe, şiddete, savaşa, militarizme karşı isyanı büyüyüp küresel bir kadın boykotuna dönüşmüştür. Kadınlar üretim ve tüketimden gelen güçlerini kullanarak bin yıldan süregelen bu sömürünü çarkını kırmak için mücadele ediyor.

Küreselleşme, kapitalizm ve neoliberal politikalar dünya ekonomisini tayin etmeye çalışırken kadınları daha da ucuz emek gücü olarak kullanmakta ev işleri, yaşlı, çocuk hasta, engelli bakımı biz kadınların görünmeyen emeğini istihdamın dışına çekmektedir. Düşük ücret, kısmi zamanlı , esnek, uzaktan, evden, kayıtsız ,sigortasız ve güvencesiz iş kadına dayatılmaktadır.
İşsizlik ve yoksulluk iktidarların kadın bedenini ve emeğini daha fazla denetlemek için bir araç haline getirilmekte çıkarılan KHK ile işimiz emeğimiz gasp edilmekte sendikal hak ve özgürlüklerimize dönük keyfi yasaklamalarla örgütlenme hakkımız elimizden alınmak istenmektedir.

Bir yandan güvencesizliğin yoksulluğun ve işsizliğin öte yanda savaşın, militarizmin ve tekçiliğin meşru kıldığı şiddetin her çeşidine maruz kalınmakta, OHAL bahanesiyle en temel haklarımızın kullanılamaz hale geldiği bir dönemde kadınlara, LGBT lilere , çocuklara yönelik taciz tecavüz ve katliamlar korkunç boyutlara varmaktadır. Çocuk istismarcılığını hastalık olarak meşrulaştırılan AKP iktidarı Diyanetin kadın ve kız çocuklarını hedef alan fetvalar yayınlamasına dini referanslarla toplumu yeniden dizayn etme çabasına göz yummakta diyaneti din işlerinden ziyade sosyal politikaları icra eden bir makama dönüşmesine yol açmaktadır.

Eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamusal yaşamın tümünü dinselleşmeye yönelik uygulamalara her gün bir yenisi eklenmektedir. Cezasızlık Kadına şiddeti, tecavüzü, çocuğa istismar ve suiistimali beslemekte, toplumda oluşturulan kutuplaştırma ve ötekileştirme şiddetin katmerlenerek devam etmesine yol açmaktadır. Eşit, adil, laik, özgür ve barış içinde yaşayacağımız bir dünyayı yaratmanın kendi ellerimizde olduğunu biliyoruz. Bize dayatılan yoksulluğu şiddeti ayrımcılığı, gericiliği ve savaşı kabul etmiyoruz.

Bu bağlamda:

1- 8 Martın ücretli izin günü sayılması
2- Eşit işe eşit ücret sağlanması
3- OHL in kaldırılması, KHK ların iptal edilerek haksız hukuksuz işten çıkarılan tüm emekçilerin işlerine iade edilmesi
4- İşyerinde şiddeti, ayrımcılığı ve mobbingi önleyen düzenlemelerin yapılması
Kadın istihdamında tek seçenekmiş gibi sunulan esnek, güvencesiz, kayıt dışı, taşeron işçiliğine son verilmesi.
5- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlının kaldırılarak yerine kadın bakanlığının kurulması
6- Kadına yönelik her türlü şiddeti önleyici yasal düzenlemelerin acilen yapılması
7- Eğitim alanı başta olmak üzere kamusal alanın tümüne yayılan dinselleştirme politikalardan vazgeçilmesi
8- En az 50 çalışanın bulunduğu işyerlerinde gündüz bakım evi ve kreşlerin açılması
9- Hele hele Demokratik , özgür, laik bir dünya ve ülkede eşit ve özgür yaşamak en temel taleplerimizdir.

BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN çağrısıyla, Dayanışmayla, Yaşasın kadınların Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü, Yaşasın 8 Mart, Jin, jiyan, Azadi!

KADIN PLATFORMUNDAN 8 MART AÇIKLAMASI

Diğer Başlıklar

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN-6- Remzi BİLGET

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN Bitmiyor Ölümlerimiz! Ağlamak nedir, gözyaşı ne ola? Ya da kuruması …

FIRSAT KARGALARI! Samet ERDOĞDU

FIRSAT KARGALARI 10 sene önce politik meteorolojide benim hava tahmini göstergem Öcalan idi. Ona bakarak …

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN-5- Remzi BİLGET

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN Ölüyoruz Birer Birer!.. Sabah olmuş sofranın başına toplanmışız, kahvaltı yapmaktayız. …

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN-4- Remzi BİLGET

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN Ölüyoruz Birer Birer…! Sabah olmuyor. Dönüyor, kıvranıyoruz fırıldak misali. Geceyi …