Cuma , 24 Mart 2023
Home / Kürdistan / Yekîtiya Ciwanên Kurdistanê Komünist’an (YCKK) Kısa Tarihçesi

Yekîtiya Ciwanên Kurdistanê Komünist’an (YCKK) Kısa Tarihçesi

YCKK,iki dönemli bir tarihsel sürece sahiptir.Birincisi,Türkiye gençliğiyle birleşik örgütlenme dönemi.Ikincisi ise birleşik örgütlenme sürecinin son bulmasıyla başlayan ve tamamen Kürdistan komünizan gençliğinin bağımsız ve öz dinamiklerine dayalı yürütülen Kürdistan Komsomolu‘nun inşa sürecidir.

YCKK‘nin kavranmasi bakımından her iki dönemin de kısa tarihçesinin bilinmesi gerekiyor; zira örgütümüz köklü tarihsel birikim ve önemli devrimci değerlerin mirasçısıdır.

YCKK‘nin temelleri,Türkiye ve Kuzey Kürdistan komünizan gençliğinın 1978‘de ortaklaşa kurdukları Genç Emekçiler Birliği (GEB) ile atıldı.Demokratik bir kitle örgütü olarak kurulan GEB Türkiye ve Kürdistan‘da büyük bir hızla gelişip güçlenerek Türkiye ve Kürdistan gençligi içerisinde kısa sürede önemli bir konuma ulaştı.

Gençliğin GEBile başlayan örgütlenme süreci, yaklaşık bir yıl sonra yasadışı temellerde örgütlenmeye yönelen Türkiye ve Kürdistan komünist gençlik örgütlenmesini yarattı.Komünist Gençlik Birliği 1980‘de Komsomol yayını işlevini üstlenen Eylem adlı dergiyi çıkardı. Arkasından kuruluş kongresinin gerçekleşmesiyle Komsomol tüzel kişiliğe kavuştu.

12 Eylül‘de demokratik kitle örgütlerinin kapatılmasıyla birlikte GEB de kapatıldı. Komsomol üye ve yöneticilerinin bır çoğu tutuklandı. Komsomol’un ülke içindeki örgütsel faaliyetleri geçici bir süre kesintiye uğradı. Mücadeleyi sürdüren Komsomol üyeleri 1988‘de yeniden bir araya gelerek, Türkiye ve Kuzey Kürdistan komünist gençlik örgütlenmesini canlandırma kararı aldı.Böylelıkle 13 Mart Genç Komünıstler Birliği kuruldu. Geçici bir merkez komitesi oluşturuldu.

Yasal ve yasadışı yayın faaliyetleri ve çeşitli demokratik kitle örgütlenmeleri yürüten 13 Mart GKB kısa sürede yasadışı örgütlenmeler yaratmada büyük başarılar elde etti.

Partimiz KKP’nin III.Kongre‘sinde kendi bağımsız tüzüğünü oluşturarak TKEP’den ayrılmasından sonra Kongrenin kürdistan komsomol‘unun yaratılmasına ilişkin aldığı karar doğrultusunda Kürdistan komünist gençliği kendi bağımsız komsol örgütünün yaratılmasına yöneldi. Birleşik 13 Mart GKB örgütlenmesinden ayrılarak Kürdistan komsomolu inşa sürecine girildi.

Kürdistan komünizan gençliği yaklaşık iki yıl yürüttüğü inşa çalışmaları sonucunda birçok bölgede taban örgütleri yarattı. Bu çalışmalar belirli bir yoğunluğa ulaştıktan sonra Geçici Merkez Komitesi oluşturuldu. Kürdistan komsomolu inşa süreci YCKK‘nin 21 Mart 1993‘te kuruluşu ile sonuçlandı.

Yukarıda belirttiğimiz tarihi köklere sahip bulunan YCKK ulusal özgürlük ve sosyalizm kavgasının sıcak ikliminden doğmuştur.

YCKK, faşist TC‘nin ülkeyi tamamıyla kana buladığı, kanlı katliamlarla halkımızın özgürlük kavgasını bastırmayı hedeflediği ve tüm baskılara rağmen özgürlük ateşinin ülkemizin her yanını sardığı bir tarihi kesitte K. Kürdistan komünizan gençliğin militan örgütü olarak doğuyor, örgütleniyor.

YCKK, bir yanıyla gençliğin yurtsever örgütüdür. Çünkü her YCKK‘li kominizan genç ulusal özgürlük ateşiyle kurtuluş kavgasına sarılıyor. YCKK diğer yanıyla gençliğin komünizan örgütüdür. Çünkü her YCKK´li kominizan genc, Kürdistan işçi, emekçi,öğrenci gençliğin ancak sosyalizimle nihai olarak kurtulabileceğine inanıyor ve bundan hareketle en geniş yurtsever gençlik kitlesi içerisinde durmadan. Genişleyen bir alan olarak komünizan gençliğin militan, örgütlü gücünü yaratmayı hedefliyor. YCKK‘nin diğer bir temel niteliği enternasyonalist olmasıdır. Dünya kominist gençlik hareketiyle enternasyonal dayanışması temel bir mücadele ilkesi olarak benimsemiştir. Son yıllarda dünyada komünizm alehine yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen YCKK,komünizm davasına yürekten inanıyor ve savunuyor. Dünya komünist gençlik hareketiyle militan entesnasyonal dayanışma yönünde üzerine düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduğunu belirtiyor. YCKK, enternasyonal dayanışmadan tek yanlı olarak dünya komünist gençlik hareketinden destek almayı algılamıyor. YCKK, hem dünya komünist gençlik hareketine gücü oranında katkıda bulunmayı, hem de destek almayı bütünlükle savunuyor. Ve bu perspektifle dünya komünist gençlik hareketinin tüm ulusal kollarıyla karşılıklı güvene, yoldaşça işbirliğine ve eyleme dayalı ilişkilerin geliştirilmesini hedefliyor.

DEMOKRATIK KITLE ÖRGÜTLERININ DURUMU VE GÖREVLERIMIZ

Kitlelerin organize olmasının, halkımız üzerindeki ulusal ve toplumsal baskıların son bulmasına yolaçaçagını iyi bilen burjuvazi, kitlelerin her düzeydeki örgütlenmelerine karşı amansızca saldırmakta, özellikle de gençligin sahip olduğu veya yoğun olduğu her kitle örgütünü “Terörist”odaklar olarak ilan etmekte, yığınların meşru örgütlenmlerine ve kitlesel direnmelrine karşi, dizginsiz bir terör estirerek geniş kitlelerin örgütlenmesini engellemeye çalışmaktadır. Burjuvazi başta sendikalar IHD, Öğrenci Dernekleri gibi çesitli mesleki,kültürel,akademik ve demokratik kitle örgütlerini işlevsiz kılarak halkımızın,ulusal ve toplumsal mücalede ve geleceğin toplumunun inşa sürecınde önemli bir araçtan yoksun bırakmaya çalışmaktadır.

Diğer Başlıklar

EMEK VE KAZANIMLARIN BOYUTU,BASKILARIN BOYUTUNU GETİRDİ! Mukaddes ALATAŞ

EMEK VE KAZANIMLARIN BOYUTU ,  BASKILARIN BOYUTUNU GETİRDİ., 2016 yılında tüm Kürt illerine uygulanan ve …

YİNE YETMEZ AMA EVET Mİ? Samet ERDOĞDU

YİNE YETMEZ AMA EVET Mİ? Tayyip ve şürekasını bugünkü konuma getiren dönemeç noktalarından biri 2010 …

SİYASİ MÜHENDİSLİK OPERASYONLARININ YENİ AKTÖRÜ AKŞENER’DİR…! Mahmut KOVAN

SİYASİ MÜHENDİSLİK OPERASYONLARININ YENİ AKTÖRÜ AKŞENER’DİR…! Mahmut  KOVAN Türkiye‘nin tarihi, siyasi mühendislik operasyonlarıyla doludur.  Bu …

DEPREMİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ VE SORUMLULUKLARIMIZ! Hamit BALDEMİR

DEPREMİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ VE SORUMLULUKLARIMIZ! Kürdistan ve Türkiye`de büyük bir deprem felaketi gerçekleşti. Ve bu deprem …