Pazartesi , 25 Eylül 2023
Home / Dünya / İBRAHİM KAYPAKKAYA VE HAKİ KARER, BİRLEŞİK MÜCADELEMİZDE YAŞIYOR!

İBRAHİM KAYPAKKAYA VE HAKİ KARER, BİRLEŞİK MÜCADELEMİZDE YAŞIYOR!

İBRAHİM KAYPAKKAYA VE HAKİ KARER, BİRLEŞİK MÜCADELEMİZDE YAŞIYOR!

Özel Mülkiyet dünyasının her türlü egemenlik biçimine, kapitalist-emperyalist barbarlığa karşı kavga; hep süregelmiştir ve sürecektir. Zulmün saltanatını sarsan kavganın her bir isimsiz kahramanını saygıyla anıyoruz. Bu kavgada, her dönemin kendine özgü, ardıllarına bıraktıkları özel yetenekleri ile öncüleri ve önderleri çıkmıştır.  Ve bunlar, taşıdıkları özellikleri ve toplumsal yaşamdaki duruşları itibariyle, farklılık gösterirler. İşte İbrahim KAYPAKKAYA ve Haki KARER de bu farklı duruşa ve özelliklere sahip devrimcilerdi.

İbrahim KAYPAKKAYA, çok genç yaşta demokratik devrim, sosyalizm ve komünizmle ilgili dünyadaki gelişmelere ilgi göstermiş, araştırma-inceleme ve tartışma yürüterek kavrama yöntemiyle; içinde yaşadığı toprakların sosyal, siyasal, sınıfsal tahlilini yaparak; mevcut toplumsal yapının nasıl değiştirilebileceğine ilişkin belirlemelerde bulunmuştur. Bilimsel yöntemle tarihsel olayları araştırmış, TC egemenlerinin, tarihsel gelişmeleri ve olguları aktarmadaki yanlış ve yalanlarını deşifre etmiş; “Kurtuluş Savaşı(!)”nın ve hemen sonrasında kurulan “Cumhuriyet”e egemen olan tekçi,  şövenist, ırkçı, imha ve inkara dayalı Kemalist diktatörlüğün gerçek karakterini ortaya koymuştur. Türk kökenli bir komünist olarak; geçmişte yaşanan tarihsel haksızlıklara, Ermeni soykırımına ve Kürt ulusunun uğradığı zulme, soykırıma dikkat çekmiş; ulusların kendi kaderlerini tayin hakkının kayıtsız-şartsız savunucusu olmuştur. Bu nedenlerledir ki; “tehlikeli görüşlere sahip ve mutlaka yok edilmesi gereken şahıs” olarak TC devletinin kayıtlarına geçirilmiştir. Ki; O’nu katleden savcı da bunu itiraf etmiştir.

Haki KARER, 1971-72 yıllarında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde okurken; 68 Öğrenci hareketinin de etkisiyle öğrenciler arasında başlayan siyasal ayrışmalarda, devrimci öğrencilerden yana tavrını koydu. Dünyanın çeşitli

ülkelerinde yürütülen bağımsızlık ve devrim mücadelesi tüm gençliği etkilediği gibi; Haki KARER’i de etkilemişti. Türkiye,

Orta-doğu ve Kürdistan devrimini tartışıyor, bunun için örgütlenmenin gerekliliğine inanarak, ilerde Kürt Özgürlük Hareketinin öncülüğünü yapacak olan bir grup devrimci ve yurtseverle bir araya gelir. O, Türk ulusuna mensup bir devrimci olarak; Türk ve Kürt halklarının birleşik mücadelesine inanır ve Kürdistan’da örgütlenme yapmak için görev alır, birçok Kürt ilinde çalışmalar yürütür. Haki KARER de TC açısından “tehlikeli bir işe soyunmuştur”.

Halkların tam hak eşitliğine dayalı kardeşliği için; sömürüsüz, sınıfsız ve sınırların olmadığı, tüm toplumsal zenginliklerin insanlığın hizmetine sunulduğu bir dünyanın kurulması hedefi ve inancıyla yola çıkan, Dersim’de çatışmada yaralı olarak esir düşen ve Diyarbakır zindanında 3 ay süren işkenceler sonrasında 18 Mayıs 1973’te katledilen İbrahim KAYPAKKAYA ve 18 Mayıs 1977’de Antep’te bir silahlı saldırı sonucu katledilen  Haki KARER; bu onurlu kavganın öncü kadroları olarak hep anılacaklardır.

KAYPAKKAYA ve KARER’in bedelini yaşamlarıyla ödedikleri Türkiye halklarının ortak mücadelesi düşüncesi yaşıyor. Türkiye’de, Kürdistan’da, Rojava ve Avrupa’da devrim, sosyalizm ve özgürlük için birlikte örgütlenme ve mücadelenin bilince çıkarıldığına tarih tanıklık ediyor. TC devletinin faşist AKP-MHP ittifak hükümeti aracılığıyla Güney Kürdistan’a yaptığı işgal saldırısı, Kürt özgürlük hareketinin tasfiyesine ve aynı zamanda, Kürt ulusal mücadelesiyle dayanışma içinde olan tüm devrimci dinamikleri sindirme, örülmeye çalışılan birleşik mücadeleyi bastırmaya yöneliktir.

ADGB olarak; bu saldırıları kınıyor ve zulme, faşizme, emperyalizme ve kapitalist barbarlığa karşı olan herkesi bu saldırıya karşı çıkmaya çağırıyoruz.

Biz ADGB bileşenleri olarak; KAYPAKKAYA ve KARER’i, ölümlerinin yıldönümünde saygıyla anarken; Onlar’ın, tüm ezilen halkların özgürlüğü, sosyalizm ve komünar bir dünya için; halkların birleşik mücadelesinin geliştirilmesi düşüncesine sahip çıktığımızı ve bunu gerçekleştirmek için tüm çabamızı göstereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz!

-İbrahim Kaypakkaya ve Haki Karer Ölümsüzdür!

-Yaşasın Tam Hak Eşitliğine Dayalı Halkların Kardeşliği!

AVRUPA DEMOKRATİK GÜÇ BİRLİĞİ

Diğer Başlıklar

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN-6- Remzi BİLGET

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN Bitmiyor Ölümlerimiz! Ağlamak nedir, gözyaşı ne ola? Ya da kuruması …

FIRSAT KARGALARI! Samet ERDOĞDU

FIRSAT KARGALARI 10 sene önce politik meteorolojide benim hava tahmini göstergem Öcalan idi. Ona bakarak …

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN-5- Remzi BİLGET

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN Ölüyoruz Birer Birer!.. Sabah olmuş sofranın başına toplanmışız, kahvaltı yapmaktayız. …

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN-4- Remzi BİLGET

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN Ölüyoruz Birer Birer…! Sabah olmuyor. Dönüyor, kıvranıyoruz fırıldak misali. Geceyi …