Cuma , 24 Mart 2023
Home / Güncel / HDK-Avrupa Kongresi “Yeniden Yapılanma” kararı aldı

HDK-Avrupa Kongresi “Yeniden Yapılanma” kararı aldı

HDK-Avrupa 1. Olağan Kongresi Almanya’nın Frankfurt şehrinde toplandı. KCDK-E’nin HDK-A ile bileşen hukukunu dondurduğunu açıkladığı koşullar altında toplanan kongrede “Yeniden Yapılanma” kararı alındı.

4 Şubat 2017’de Avrupa’nın pek çok ülkesinden delegenin katılımıyla kurulan Halkların Demokratik Kongresi – Avrupa (HDK-A) Frankfurt’ta 1. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. KCDK-E’nin HDK Avrupa’yla bileşen hukukunu dondurduğu açıklaması ve kongreye katılmamasıyla “Olağanüstü” kongreye dönüşen buluşma demokrasi güçlerinin birleşik mücadelesinde ısrar anlayışıyla “Yeniden Yapılanma” kararı aldı.

AvrupaForum’un haberine göre, Avrupa’nın pek çok ülkesinden 198 delegenin katıldığı Kongre 1-2 Aralık 2018’de Almanya’nın Frankfurt kentinde toplandı.

Sonuç metninde iki yıllık kuruluş sürecinin değerlendirilmesi yapılan Kongre’de HDK-A’nın kurucu bileşenlerinden ve Kürt Halkının Avrupa’daki demokratik temsilcisi olan KCDK-E’nin HDK-A’yla ilişkisini dondurmasının yapısal bir sorun olduğu tespit edildi.

KCDK-E HDK Avrupa’yla ilişkilerini dondurdu

Bir süredir devam ettiği bilinen HDK-A’nın yeniden yapılanma tartışmaları çerçevesinde KCDK-E kongre öncesinde bir metin yayınlayarak yeniden yapılanmaya ilişkin yaklaşımları üzerinden bir konsensüs sağlanamadığı için bileşen hukukunu dondurduğunu ve Kongreye katılmayacağını açıklamıştı.

HDK-A kamuoyuna yönelik yazılan açıklamada “1- HDK-A’ya stratejik yaklaştığımızı. Ancak sürecin hassasiyetine binaen dönemsel ve taktiksel ittifak ve eylem birliklerine açık olunması gerektiği; 2- Faşizmin topyekün saldırısı altında Kürt soykırımı riskinin devam ettiği bu süreçte topyekün mücadelenin esas olduğu bu süreçte Genel Meclis ile Ülke Meclisleri esas alınmalıdır. Nitelikli ülke Meclis örgütlenmesi yanında sadece Almanya ve Fransa’da sınırlı sayıda yerel meclisin yeterli olacağı, çoğu kağıt üzerinde olan kent meclislerinin ise feshedilmesi önerilerimizde konsensüs sağlanamamıştır. Bu iki temel önerimizde konsensüs sağlanamadığından hareketle KCDK-E olarak 1-2 Aralık Kongre’sine katılmayacağız. Yeni dönem de HDK-A çalışmaları içinde olamayacağımızı, yeni bir kararlaşma anına kadar bileşen hukukumuzu dondurduğumuzu bilgilerinize sunarız” denmişti.

Yeniden İnşa Koordinasyonu seçildi

Kongrede seçilen “Yeniden İnşa Koordinasyonu” Kongreye ilişkin yayınladığı sonuç metninde “KCDK-E’nin kurucularından olduğu Kongreye katılıp görüşlerini, eleştirilerini doğrudan paylaşmak yerine üyelik hukukunu dondurma kararını bir eksiklik olarak tespit ettiklerini ancak KCDK-E’nin dikkat çektiği meseleleri en ince ayrıntısına kadar tartışıp çözüm yolları aramayı halklarımıza karşı sorumluluk olarak gördüğünü” vurguladı.

Avrupa Meclis ve yürütmesinin seçilmediği kongrede, yeniden yapılanma sürecini koordine etmek üzere 7 kişilik “Yeniden İnşa Koordinasyonu” (YİK) seçildi. Tuncay Yılmaz, Aynur Karakaya, Baki Selçuk, Füsun Erdoğan, Kemal Bilget, Şengül Yalçın ve Birtekin İnce’den oluşan YİK, önümüzdeki süreçte kararı hayata geçirmek üzere kurucu bileşenler, kuruluş sürecinde dışında kalanlar, süreç içerisinde uzak düşenlerle yeniden bir dizi görüşme yaparak gerekli olgunlaşma sağlandığında “Olağanüstü Kongre”yi toplayacak. Bu süreçte yerel meclislerin devam edip etmeyeceğine ise meclislerin kendileri karar verecek.

HDK-Avrupa 1. Olağan Kongresinin Sonuç Bildirgesi:

Türkiye ve Kürdistan’da, Avrupa’da ve tüm dünyada sömürünün, faşizmin, savaşların, erkek egemenliğin, heteroseksizmin ve homofobinin, doğa katliamlarının, ırkçılığın ve ayrımcılığın ayyuka çıktığı bir süreçte birlikte mücadelede ısrarın bir göstergesi olarak, Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere ve Danimarka’dan delegelerin katılımıyla 1-2 Aralık 2018 tarihinde Frankfurt’ta Halkların Demokratik Kongresi Avrupa (HDK-A) 1. Olağan Kongresini topladık.

Farklı azami programları olan siyasi öznelerin, çeşitli hak mücadelesi veren çevrelerin, mevcut kapitalist, ataerkil ve heteroseksist düzene bireysel itirazları olan tek tek bireylerin ortak demokrasi cephesi olması hedefiyle 4 Şubat 2017’de kurduğumuz HDK Avrupa, örgütlü çevrelerin ve bireylerin eşit haklarla bir arada örgütlendiği bir form olarak, Avrupa’daki demokrasi mücadelesinde de önemli bir örnek oluşturma iddiasıydı.

Kongremiz hem kuruluşundan bu güne yaptığı çalışmaları gözden geçirmiş, eksikliklerinin tespitini yapmış hem de halklarımızın birleşik demokrasi mücadele kapasitesinde çok önemli bir yer tutan KCDK-E’nin Kongremizle hukukunu dondurma kararını değerlendirmiştir.

HDK Avrupa olarak kuruluş gerekçemizi üç temel eksen üzerine oturtmuştuk:

Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu’daki halklarımızın mücadelesinin sesini Avrupa sahasına taşımak, bu mücadeleyi buradaki emek ve demokrasi güçleriyle buluşturmak;

Ekonomik ve siyasi nedenlerle Avrupa’ya göç etmek zorunda kalmış halklarımızın göçmenlikten kaynaklı sorunları için güçlü bir mücadele aracı oluşturmak;

Yaşamlarımızı sürdürdüğümüz ülkelerin ve genel olarak Avrupa’nın emek, barış, demokrasi ve özgürlükler mücadelesinin parçası olmak.

Kongremiz, bu hedeflerimizi muhafaza etmek ve bir kuruluş sürecinin zorluklarının farkında olmakla birlikte, kuruluş kongremizden 1. Olağan Kongremize, bu konularda yeterince yol alamadığımızı tespit etmiştir.

Belirlediğimiz hedeflerle aramızdaki mesafenin büyüklüğünün farkında olsak da Kongremiz, Fransa’dan, Almanya’ya, Avrupa’dan Ortadoğu’ya yükselen kapitalist, sömürgeci, erkek egemen ve heteroseksist saldırganlığa karşı birlikte mücadeleden başka bir yolumuzun olmadığını bir kez daha vurgular.

Kongremiz aynı zamanda, egemen güçler saldırganlığını yükseltirken Paris sokaklarındaki Sarı Yelekliler’den Rojava’ya, Flormar Direnişçilerinden Hambach Ormanlarına, 3. Havaalanı İnşaatından Kürdistan Dağlarına, İrlanda, Polonya, Meksika kadın hareketlerinden 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele gününde erkek ve devlet şiddetine karşı İstanbul sokaklarını erkek egemenliğe karşı isyan alanına çeviren kadın hareketine mücadelenin de yükseldiğine işaret etmektedir.

Egemenlerin yeni saldırı dalgasına karşı birleşik mücadeleyi tek sonuç alıcı seçenek olarak gören Kongremiz, önümüzdeki süreçte ortak mücadele aracımız olan HDK-A’nın eksikliklerini, yetersizliklerini gidermeyi ve mücadele kapasitesini arttırmayı ana görevi olarak tespit etmiştir.

KCDK-E’nin kurucularından olduğu Kongreye katılıp görüşlerini, eleştirilerini doğrudan paylaşmak yerine üyelik hukukunu dondurma kararını bir eksiklik olarak tespit etmekle birlikte, yoldaşlarımızın dikkat çektiği meseleleri en ince ayrıntısına kadar tartışıp çözüm yolları aramayı halklarımıza karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Kongremiz başta KCDK-E’li yoldaşlarımız olmak üzere, kendisini HDK paradigmasına bağlı gören tüm dostlarımızı, bütün demokrasi güçlerini yeniden ve daha güçlü bir HDK-Avrupa örgütlenmesi yaratmaya çağırmış ve yeniden yapılanma sürecine perspektif sunmak üzere aşağıdaki kararı almıştır:

“Halkların Demokratik Kongresi’nin, Avrupa Örgütlenmesini kurarken tespit ettiğimiz ihtiyaçlar artarak devam etmektedir.

Derinlikli bir değerlendirme ve analize dayanarak yeni bir atılıma girişmemiz gereken bu süreçte, HDK-A paradigmasının temel bileşenlerinden KCDK-E’nin üyelik hukukunu dondurma kararı Kongremiz açısından yeni bir değerlendirmeyi zorunlu kılıyor.

Bu durumdan hareketle:

HDK-Avrupa’yı kuruluş paradigmalarına uygun ve kapsayıcılığını koruyarak, hatta geliştirerek yeniden inşa edebilmek için Kongremiz yeniden yapılanma kararı alır.

Bu kararı hayata geçirmek üzere kurucu bileşenler, kuruluş sürecinde dışında kalanlar, süreç içerisinde uzak düşenlerle yeniden görüşmek, HDK-A’yı yeniden inşaya girişmek üzere Kongremiz bir Yeniden İnşa Koordinasyonu seçer.

Bu koordinasyon, önümüzdeki süreçte bütün muhataplarla bir dizi görüşme yaparak, koşullarını olgunlaştırdığında HDK-A Olağanüstü Kongre’sini toplar.”

Bu karar doğrultusunda Yeniden İnşa Koordinasyonu seçen kongremiz, başta HDK Avrupa çalışmasına emek veren tüm yoldaşlarımız olmak üzere mesajlarıyla kongremize güç veren HDK Yürütme Kurulu, HDP önceki dönem Eş Başkanı Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, tecride ve hukuksuzluklara karşı cezaevinde açlık grevine başlayan Leyla Güven şahsında Erdoğan/AKP faşizmine mecliste, sokakta, zindanda direnen tüm yoldaşlarımızı selamlıyor.

Halkların Demokratik Kongresi – Avrupa (HDK-A) 1. Olağan Kongresi / 1-2 Aralık 2018, Frankfurt

Copyright © 2015 Siyasi Haber

Diğer Başlıklar

EMEK VE KAZANIMLARIN BOYUTU,BASKILARIN BOYUTUNU GETİRDİ! Mukaddes ALATAŞ

EMEK VE KAZANIMLARIN BOYUTU ,  BASKILARIN BOYUTUNU GETİRDİ., 2016 yılında tüm Kürt illerine uygulanan ve …

YİNE YETMEZ AMA EVET Mİ? Samet ERDOĞDU

YİNE YETMEZ AMA EVET Mİ? Tayyip ve şürekasını bugünkü konuma getiren dönemeç noktalarından biri 2010 …

SİYASİ MÜHENDİSLİK OPERASYONLARININ YENİ AKTÖRÜ AKŞENER’DİR…! Mahmut KOVAN

SİYASİ MÜHENDİSLİK OPERASYONLARININ YENİ AKTÖRÜ AKŞENER’DİR…! Mahmut  KOVAN Türkiye‘nin tarihi, siyasi mühendislik operasyonlarıyla doludur.  Bu …

DEPREMİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ VE SORUMLULUKLARIMIZ! Hamit BALDEMİR

DEPREMİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ VE SORUMLULUKLARIMIZ! Kürdistan ve Türkiye`de büyük bir deprem felaketi gerçekleşti. Ve bu deprem …