Salı , 7 Şubat 2023
Home / Dünya / EMEKÇİ KÜRDİSTAN VE TÜRKİYE HALKLARINA

EMEKÇİ KÜRDİSTAN VE TÜRKİYE HALKLARINA


EMEKÇİ KÜRDİSTAN VE TÜRKİYE HALKLARINA

Bugün sömürgeci faşist Türk devleti başta Kürt’lere ve Kürdistan’ın kadim halklarına karşı gözü dönmüş bir şekilde acımasızca saldırmaktadır. Bunu yaparken hiç bir ahlaki ve insani kural tanımamakta çocuk, yaşlı, kadın demeden bombalayarak katletmekte ve Kürdistan’ın tüm yer altı yer üstü zenginliklerini yakıp yıkmakta ve yağmalamaktadır. Kürt özgürlük uyanışını ve savaşını durdurabilmek için yaptığı savaş harcamalarıyla Türk halkını da yoksulluğun en alt sınırına getiren faşist TC devleti, savaş ekonomisinin en ağır yükünü emekçi halklarımızın sırtına yüklemekte ve onları açlığa mahkum etmektedir. Buna itiraz eden kim olursa olsun KHK’larla işlerinden atılıp süründürülmekte ya da tehdit ve zorbalıkla susturulmaktadır. Özelikle Kürdistan’da devrimci, ilerici yurtsever on binlerce gencimiz, halkın oylarıyla seçtiği milletvekillerimiz, belediye başkanları ve yöneticileri görevden alınıp zindanlara doldurulmaktadır. Her gün yüzlerce sosyalist, devrimci, demokrat aydınlarımızı gözaltına alarak terör estiren faşist TC adeta bir korku atmosferi yaratmaya çalışarak, devrimci, direnişçi güçleri sindirmeye çalışmaktadır.

Faşist Türk devleti ve onun başı Erdoğan’ın AKP iktidarı ne yaparsa yapsın halklarımızın ulusal ve toplumsal kurtuluş savaşımını durduramayacak ve engelleyemeyecektir. Değerli şairimizin dediği gibi Kürdistan ve Anadolu halkları ‘’ne İskender takmış, ne Sultan Murat; hepsi göçüp gitmişler gölgesiz!’’ Erdoğan ve Bahçeli faşistleri de göçüp gideceklerdir. Bundan hiç kuşkumuz yoktur.

-Yurtsever Kürt halkı, emekten ve özgürlükten yana Türk emekçileri, ilericileri

-Halklarımızın kurtuluşu için hiç bir fedakarlıktan kaçınmadan emek ve demokrasi mücadelesine katılan ve destek veren saygıdeğer devrimci partilerimiz

-Sevgili yoldaşlar

Böylesi önemli bir süreçte yani halklarımızın faşizme, sömürgeciliğe karşı adım adım birleşik direniş cephesinin örülmesinin hayati önem taşıdığı bir süreçte dile getirmekten hicap duyduğumuz bir konuyu sizlerle paylaşmak zorunda kaldık.

Yukarda kısaca özetlemeye çalıştığımız faşizmin kurumsallaştırılma süreci ve ülkemiz Kürdistan’ın adeta yeniden işgal edildiği bir ortamda Türk devletinin vahşet politikalarına karşı gıkı çıkmayan, kılını kıpırdatmayan ve hatta 2010 Anayasa oylamasında ‘’yetmez ama evet diyerek’’ faşist Erdoğan’ın meşrulaştırılmasında katkıları olan solun yüz karası bazı sahtekarlar bu gün de partimiz KKP faaliyetlerine devam ettiği halde; partimizin kendini fesh ettiği ve ÖSP’ye katıldığı yalanını söylüyor ve ÖSP’nin isim değiştirmek suretiyle KKP ”olacağı” demagojisini yapıyorlar.

”KKP KENDİNİ FESH ETTİ AÇIKLAMASI” YALAN VE PROVOKATİF AMAÇLIDIR. HALKLARIMIZ VE DEVRİMCİ KAMUOYU İTİBAR ETMEMELİDİR.

Belirtelim ki bu sorumsuzların yaptığı ”KKP yarım kalan 8. Kongreyi toplayıp kendini fesh etti” açıklaması doğru değildir. Bilindiği gibi 2017 Mayıs ayında toplanan KKP 8. Kongresi tamamlanmış ve sonuç bildirgesi devrimci kamuoyu ile de paylaşmıştı.

Partimize uzun bir zamandan beri tasfiyeciliği dayatan ancak bunu bir türlü başaramayan ÖSP başkanı çevresindeki bir kaç kişi 8. Kongrede de azınlıkta kalınca kongreyi terk etmişlerdi. Toplam delegelerin üçte birinden daha az olan bu unsurların KKP’nin örgütsel işleyişinden bağımsız kendi reformist özel platform örgütlenmelerini ısrarla devam ettirmeleri üzerine KKP Merkez Komitesi, 8. Kongre’nin verdiği yetkiye ve parti tüzüğünün gereğine uygun olarak parti üyeliklerine son vermişti. Bu konuda parti yapımızı ve devrimci kamuoyunu bilgilendirmişti. ÖSP başkanı ve bu zatın etrafındaki kişilerin partimizle organik, tüzüksel hiçbir ilişkisinin kalmadığını, bu özel ve tüzel şahısların, KKP adına hiç bir karar alma, söz söyleme, KKP adını kullanma hak ve yetkilerinin bulunmadığını 8. Kongre’nin hemen ardından açıklamıştık.

Siyaseten iflas etmiş, oportünizm ve reformizm batağında çırpınan kendini bilmez bu sahtekarlar halklarımızın ve devrimci kamuoyunun gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Bunlar KKP ile hiç bir alakası olmayan kendi özel toplantı kararlarını KKP Kongre kararı gibi gösteriyor ve güya ‘’KKP legalleşme kararı’’ almışmış(!) gibilerinden yalan açıklamaları utanmazca medyaya servis ediyor; basın mensuplarını aldatarak kendi çirkin politikalarına alet ediyorlar. KKP’yi fesh etmek amacıyla 2016 Mart’ında 7. Kongre’de, 2017 Mayıs’ında 8. Kongre’de çırpınmalarına rağmen her iki kongrede de azınlıkta kalan ve uzun süredir partimizle hiçbir ilişkisi bulunmayan unsurların istedikleri partiye iltihak etme hakları vardır; ama pratikte fiilen bitmiş ÖSP gibi müflis bir yapılanmanın ‘’Kongresini de kapalı yapıp KKP ismini’’ alacağını duyurmaları ahlaksızlıktır. Kamuoyunun zihnini bulandırmayı amaçlayan kasıtlı bir harekettir.

Sisteme yaranma ve angaje olma tutkunu bu sahtekar Kongre toplayıcılarına söylenecek tüm sözlerin söylenmesine rağmen ısrarla pravokasyon ortamı hazırlıyorlar. Öncelikle bazı devrimci basın organlarının yeterli bilgi ve araştırma yapmadan bu sahtekarların açıklamalarını vermelerini kınıyor onları ciddiyete davet ediyoruz. ÖSP başkanı geçinen zat tarihe geçecek bir suç işliyor. KKP 36 yıllık mücadelesi ve Kongresinde seçilmiş kurumları ile Kürdistan’da ve Kürdistanlıların olduğu her yerde sömürgeci faşist Türk devletine karşı mücadelesini sürdürüyor. KKP’nin dünya görüşü, mücadele anlayışı, tüzüğü ve programında yer alan ilkeler faşist Türk devletinin yasal sınırları içine sığdırılamaz. ÖSP başkanı zatın kurmak istediği parti olsa olsa faşist Erdoğan’ın diktatörlük rejimini maskelemeye yarayan asma yaprağı olabilir.

Son olarak buradan bu zatın etrafında duran bir kaç saf arkadaşa seslenmek istiyoruz (bu sahtekar ile karşılıklı menfaat ilişkisi olanlar hariç): Neden sormuyorlar nerede KKP kurucu üyeleri? Bu partinin 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. kongrelerinde seçilmiş yöneticileri nerede? Nerde bu partinin kanaat önderleri? Bu zat ne yapmış da sap gibi yalnızları oynuyor hiç kimse yanında değil. Neden bu zat kimse ciddiye almamasına rağmen ‘’komünistlerin birliği’’ gibi ulvi bir davayı basitleştirip sakız gibi çiğniyor. Bunları o zata sorun ve yol yakınken Kürdistan komünist hareketini provake etmeyi görev edinmiş bu sahtekardan uzak olun. Onun kirli oyunlarına alet olmayın.

Tüm devrimcilere çağrımız odur ki, siyasi ahlaktan yoksun bu zatı ciddiye almayın. Onun 2010 anayasa oylaması ile açığa çıkan ve sonrasında da bir çok kez tekrarlanan işbirlikçi iğrenç yüzünü maskelemesine izin vermeyin. Onu her yerde teşhir ve tecrid edin.

Şu hiç unutulmasın bu zatın legal alanda sahte bir Komünist partisi kurmak çalışmaları faşist diktatörlüğe hizmet nişanesi olmaktan başka bir şey değildir. Devrimciler uyanık ve sorumlu olmak zorundadır.

Faşizme ve sömürgeciliğe karşı direnen tüm devrimcileri saygı ile selamlıyorum.

Yaşasın Kürdistan Komünist Partisi

Yaşasın özgür ve bağımsız Kürdistan

11. Ekim 2018

Partîya Komunîst A Kurdîstan

K K P

Komîtaya Navendî

Diğer Başlıklar

PLAZA DE MAYO (MAYIS MEYDANI) ANNELERİNDEN HEBE DE BONAFİNİ’NİN ANISINA! XETA SOR

Arjantin’nin (Mayıs Meydanı) Annelerinden ve Türkiye’de Cumartesi Anneleri olarak karşılığını bulan HEBE DE BONAFİNİ’nin anısına …

YURTSEVERLİK VE SOSYALİZM! Hamit BALDEMİR

YURTSEVERLİK VE SOSYALİZM! Yurtseverlik ülkesini sevmek ve bu uğurda gerekli mücadele ve fedekarlığı göstermektir. Ülkenin …

ÖLÜMSÜZLERİMİZİN İZİNDE KAVGAYI BÜYÜTELİM! KKP

Ölümsüzlerimizin İzinde Kavgayı Büyütelim şairiyle gerçekleşen anma gecesine KKP İsviçre örgütü davet edildi.  KKP Anma …

SOLCU MONOLOGLAR! Necati GÜLER

Solcu Monologlar sürmanşeti ile Necati Güler öykü tadında yazılar yazıyor. Kendi sosyal medyasında mütevazi bir …