Pazar , 26 Mart 2023
Home / Güncel / KKP´den Baskın Seçim Tutumu!

KKP´den Baskın Seçim Tutumu!

KKP Merkez Komitesi TC devletinin 24 Haziran’da yapılacak erken seçimler kararını ele aldı ve aşağıdaki tespit ve kararlara ulaştı:

1. Bu seçimler, hangi sonuçla sonuçlanırsa sonuçlansın, Nisan 2017’de çalıntı oylarla onaylattırılan Faşist Anayasa’nın derhal yürürlüğe girmesini sağlayacaktır. Seçimlerin önceden öngörülen zamanda değil de baskın basanındır tarzında yapılması seçimin özünü değiştirmiyor. Seçimler 2017 Nisan’ında yeni Anayasa’ya Hayır diyenleri de reddettikleri Anayasayı fiilen onaylama tuzağına düşürüyor.

2. Buna göre TC’nin Cumhurbaşkanlığına seçilecek olan zat seçilmiş bir padişah olacak; yasama, yürütme, yargı gibi temel görev ve yetkileri elinde bulunduracaktır. Yeni parlamento ise 12 Eylül Cuntasının Danışma Meclisi kadar bile yetkiye sahip olmayan göstermelik bir adres olacaktır.

3. Seçimler sahte demokrasi gösterisine dönüşmüştür. Gösterinin tüm cambazlıkları, saltoları ve numaraları karşısında halklarımız seyirci durumuna sokulmuştur. İktidarıyla muhalefetiyle bütün düzen partileri bu oyunun içindedir. Kayıkçı döğüşü yapıyorlar, halkı aldatıyorlar. Tüm temel konularda farklı üslupla aynı tutumu takınıyorlar. Kuzey Kürdistan’da halkımıza karşı yürütülen azgın çökertme savaşını destekleyen, Afrin işgaline onay veren, HDPli vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına hiç bir itirazları olmayan bu partilerin hepsi halklarımıza karşı ihanet içindedir. Bu partilerin iç yüzlerini teşhir etmek, aldatılmış yığınları bunların etkisinden kurtarmak komünistlerin görevidir. Bu görev bu partilerin satılık yöneticileriyle işbirliği yaparak yerine getirilemez.

4. Seçimler keyfi polis rejimi altında, OHAL, KHK ve Savaş Hali koşullarında yapılmaktadır. Bu yönüyle de gayrı meşrudur; göstermeliktir.

5. Tüm bunlara rağmen başta ülkemiz Kürdistan’da yaşayan halkımız olmak üzere TC’de işçiler, emekçiler, aydınlar derin hoşnutsuzluk ve tepki içindedir. Burjuva partileri bu tepkileri kendi kazanç hanelerine dahil etmek için şiddetli bir seçim hezeyanı yaratmakta, halkın tüm beklenti ve umutlarını seçimlere endekslemektedirler. Seçimler sahte bir Cumhur İttifakı ile Adalet ve Demokrasi Kampı arasında geçecekmiş gibi bir hava yaratmaya çalışmaktadırlar.

6. İktidarıyla muhalefetiyle burjuva partilerinin bu çabalarının asıl amacı olgunlaşmakta olan devrimci krizi saptırmak, ”seçim” atmosferi içine hapsetmek, bu çerçevede boğmaktır.

7. Ancak halklarımızın tepki ve öfkeleri bütün bu hesapları altüst edecek derinliktedir. Burjuva partilerinin halkın tepki ve öfkelerine tercüman olacak, acil demokratik istemlerini karşılayacak tutarlı politikaları, projeleri yoktur. Fakat seçimler vesilesiyle hepsi maske takmakta, kuzu postuna bürünmekte, bol bol boş vaatler savurmaktadırlar.

8. Kürt ulusal sorununu göz ardı eden, ”etnik sorun” seviyesine düşüren, basit bazı hak kırıntılarıyla sınırlayan hiç bir parti ”demokratik” sıfatına layık değildir. Devrimci demokratik bir ittifakın en önemli unsuru Kürdistan’ın varlığını ve Kürt ulusal sorununun asgari demokratik çözümünü önüne koymaktır.

9. Partimiz bu temelde bütün devrimci, demokratik partilerle güç ve eylem birliğine açıktır. İYİ PARTİ, CHP, SAADET PARTİSİ, VATAN PARTİSİ gibi ırkçı, şövenist partileri ”Demokrasi Cephesi”, ”Hayır Cephesi” içinde birlikte yer aldığımız güçler olarak görmüyoruz. Halkın bu partiler hakkında taşıdığı yanılgıları düzeltmek, bunlara kanmış emekçi kitleleri bunlardan koparmak ancak burjuvaziye güvenmemek temelindeki devrimci ilkeye sıkı sıkıya uymakla mümkündür. Bu partilerle gizli pazarlıklarda, yahut ehven-i şer mantığıyla bunların kuyruklarına takılma ilkesizliğinde yokuz.

Kürdistan ve Türkiye halklarının ilerici, devrimci, demokratik güçlerinin birleşik bir Emek, Demokrasi, Özgürlük ve Barış Platformuyla rejimin ve tüm burjuva partilerinin karşısına çıkması için çaba harcayacağız.

İçinde yer aldığımız ve alacağımız platformlarda bu ilkeleri savunacak; bunları geçerli hale getirmeye, kabul ettirmeye çalışacak; bununla birlikte devrimci güçlerin benimsediği kararlara uyacağız. Bu, tutum kitlelere kendi özgün tutumumuzla gitmemize engel değildir.

10. Emek, Demokrasi, Özgürlük ve Barış Cephesi çatısında birleşecek güçlerin asgari programı:

a- 12 Eylül Cuntası ve 2017 Nisan Anayasalarını yırtıp atarak; Kürt halkının varlığını ve ulusal haklarını teminat altına alan yeni bir Demokratik Anayasa’nın kabul edilmesi;

b- Kürdistan’da yürütülen sömürge savaşına ve Kürdistan’da halkımıza karşı savaştırılan Türk askerlerinin, özel timlerinin, polislerinin ve köy korucularının varlığına derhal son verilmesi;

c- Genel siyasal afla tüm siyasi tutsakların serbest bırakılması; gasp edilen hak ve itibarlarının iade edilmesi, uğradıkları zararların tazmin edilmesi;

d- Gizli – açık tüm faşist parti ve örgütlerin, para-militer kuvvetlerin dağıtılması;

d- Tayyip ve şürekasının yargılanması ve işledikleri suçların hesabının sorulması;

e- Saldırgan dış politikaya; Afrin ve Rojava’nın diğer şehirlerinin işgaline; Güney Kürdistan ve Rojava’nın geri kalanı üzerindeki şantaj ve tehdit politikalarına son verilmesi…

20 Nisan 2018

Partiya Kominist a Kurdistan – KKP Merkez Komitesi

Merkez Komitesi

Diğer Başlıklar

NEWROZ PİROZ BE! XETA SOR

Denge Kürdistan’nın İsviçre’de organize etmiş olduğu Newroz etkinliğine XETA SOR‘UN göndermiş olduğu mesaji yayınlıyoruz. Denge …

EMEK VE KAZANIMLARIN BOYUTU,BASKILARIN BOYUTUNU GETİRDİ! Mukaddes ALATAŞ

EMEK VE KAZANIMLARIN BOYUTU ,  BASKILARIN BOYUTUNU GETİRDİ., 2016 yılında tüm Kürt illerine uygulanan ve …

YİNE YETMEZ AMA EVET Mİ? Samet ERDOĞDU

YİNE YETMEZ AMA EVET Mİ? Tayyip ve şürekasını bugünkü konuma getiren dönemeç noktalarından biri 2010 …

SİYASİ MÜHENDİSLİK OPERASYONLARININ YENİ AKTÖRÜ AKŞENER’DİR…! Mahmut KOVAN

SİYASİ MÜHENDİSLİK OPERASYONLARININ YENİ AKTÖRÜ AKŞENER’DİR…! Mahmut  KOVAN Türkiye‘nin tarihi, siyasi mühendislik operasyonlarıyla doludur.  Bu …