Cumartesi , 9 Aralık 2023
Home / Güncel / 18 Mart Newroz Etkinliğinde Okunan Mesajlar

18 Mart Newroz Etkinliğinde Okunan Mesajlar

PARTİZAN’ın mesajı

Devrimci Kawa’nın yaktığı isyan ateşi, Faşizme karşı savaşın olduğu her yerde dün Kobane’de, Rojava’da ve bugün Efrin’de yanıyor.

Yüzyıllardır Ortadoğu coğrafyası, yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarını ele geçirmek için em-peryalistlerin pazar dalaşına kurban edildi.

Arap baharı ayaklanmaları emperyalistlerin beklediği gibi sonuçlanmadı. Bunu tamamlamak için yeni stratejiler geliştiren başta ABD olmak üzere tüm emperyalist güçler, Suriye’de çıkardıkları iç savaşla bu ülkeyi ele geçirmek istediler. İŞİD eliyle devam eden iç savaşta da bir başarı elde ede-meyen emperyalist güçler, 2016 yılından bu yana Suriye’nin paylaşım savaşını farklı cephelerden yürütüyorlar. Suriye’de savaş bugün ABD ve Rus emperyalist güçlerinin bir hegemonya savaşına dönüşmüş bulunuyor.

Buna paralel olarak faşist TC devleti, Osmanlı’dan gelen işgalci hevesi ile stratejik bir söylem hali-ne getirdiği ‘Yeni Osmancılık’ planının bir parçası olarak işgal ettiği Efrin’e yerleşerek burada kalıcı olmak istiyor. TC devleti 2011 yılından bu yana Suriye’de savaşın bir tarafı olarak İŞİD ve El-Nusra gibi gerici ve faşist güçleri destekleyerek Esad’ı yıkmak için çalıştı ve bunu Rojava Devrimi’yle birlikte Kürtleri de hedef alan bir genişlikte devam ettirdi.

Kan ve ateş içinde Demirci Kawa’dan bu yana, sönmeyen direniş ateşi bugün Efrin’de yanıyor.

İşgalci türk devlerinin 20 Ocak tarihinde Efrin işgali ile başlayan süreçte karşılıyoruz Newroz’u.

58 gündür savaşan, mücadeleyi bir an olsun bırakmayan, başta Efrin halkı olmak üzere sokak so-kak, barikat barikat direnen, TC devletinin tüm olanakları ile saldırdığı emperyalist destekli bom-bardımanına karşı teslim olmayan, Efrin direnişçilerini selamlıyoruz.

Anmalar yerine zafer kutlamaları örgütleyeceğimiz güne kadar Efrin için sokaklarda ‘Her yer Efrin Her yer Direniş’ sloganları ile olmaya devam edeceğiz. Gün faşizme karşı birlikte mücadele etme günüdür.

Dostlar

Bugün dünden daha çok dayanışma ve birlikte mücadeleye sarılmamız gerektiği bilinci ile örgütle-diğiniz Newroz etkinliğini PARTİZAN olarak selamlıyoruz.
Yaşasın Faşizme Karşı Birleşik Mücadele

Her yer Efrin Her yer Direniş

Partizan

SYKP’nin Mesajı

,,Merhaba Yoldaşlar,

Kürdistan’ın, Ortadoğu’nun, Türkiye’nin ve aslında tüm dünyanın komünizm paradigmasına yeniden ve daha güçlü şekilde ihtiyaç duyduğu bu süreçte, Kürdistan Komünist Partisi’nin düzenlediği Newroz etkinliğini selamlıyoruz.

Bugün Afrin’deki işgal, emperyalist ve sömürgeci perspektifin ittifakıdır. Aynı perspektif tüm Orta-doğu’yu savaş alanına, dünyanın geri kalanını ise sömürü piyasasına çevirmiş durumda. Kapitaliz-min bu yeni saldırı ve paylaşım dalgasına, ancak ve ancak Marksizmin kadın özgürlük mücadelesi, ekoloji mücadelesi, ezilen halklar ve inançlar, LGBTİ mücadeleleri ile güçlendirilmiş bir yeni sıç-rayışla karşılık verebiliriz.

Kürdistan Komünist Partisi’nin yeniden inşa hamlesinin, ülkemizin, bölgemizin ve tüm dünya ko-münist hareketinin yükselişine katkı sağlayacağına gönülden inanıyor, Newroz’un bu anlamda da ‘yeniden kuruluşa’ katkı yapmasını umut ediyoruz.

Biji berxwedane Efrin!

Biji azadi u wekheviya Hemu Gelan!

Biji sosyalizm, biji Kurdistan!

Partiya Ji nu ve Sakirina Sosyalist

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi – SYKP İsviçre

TKP/ML-YDK’nin mesajı

Newroz’un Ruhu Efrin Direnişinde Yükseliyor!

Demirci Kawa’nın tüm Ortadoğu’ya yaydığı özgürlük ateşi, günümüz Dehaq’larına karşı çağdaş Kawa’ların ellerinde meşale olmaya devam ediyor.

Kürt ulusunun eşitlik ve özgürlük yolunda sürdürdüğü ulusal kurtuluş mücadelesi her Newroz’da yeniden harlanıyor. Ortadoğu halkları, ezilen sınıf, ulus ve inançlar zulme ve sömürüye karşı isyan ve başkaldırı bayrağını Newroz’larda daha güçlü şekilde dalgalandırıyor.

2018 Newroz’unu Emperyalist güçlerin, bölge gericiliğinin ve Faşist Türk Devletinin, Ortadoğu, Suriye, Rojava, Efrin’de kirli çıkar ilişkilerine dayalı, Kürt ulusuna ve ezilen halklara yönelik kat-liam, saldırı ve işgal planlarını yürüttüğü bir zamanda karşılıyoruz. Başını ABD ve Rusya’nın çekti-ği ve tüm emperyalist devletlerin hegemonya ve çıkar dalaşına payanda olan bölge gericiliği ve Türk egemen sınıflarının saldırganlığı; Efrin’i işgal ve saldırının, ama aynı zamanda direnişin de adresi haline getirmiştir.

ABD, Rusya ve AB emperyalist devletleri her biri stratejik çıkar ve menfaatleri için, Kürt ulusunun Suriye Kürdistanı’nda elde ettiği kazanımların geriletilmesine yönelik olarak, faşist Türk devletine işgalci saldırganlığın yolunu açmışlardır.

Onun içindir ki, Efrin tüm dünyanın gözleri önünde faşist Türk ordusu tarafından bombalanıyor. Sivil yerleşim yerlerine yağan bombalar ve saldırılar sonucu yüzlerce çocuk, kadın, başta olmak üzere sivil insanların alçakça katledilmesinde, tüm emperyalist haydutlar pay sahibidirler ve sorumludurlar.

Türk Hakim Sınıflarının AKP kliği eliyle oluşturduğu ve tüm faşist gerici burjuva partilerinin Savaş koalisyonu olarak ortaklaştığı eksen, katıksız Kürt düşmanlığıdır. OHAL uygulamalarıyla göster-melik meclisin bypass edilmesi ardından, Türk Milliyetçisi faşist, ırkçı politikalarla Kürt halkının mücadelesi ve direnişi hedeflenirken, tüm ilerici, devrimci toplumsal muhalefet de saldırganlıkla ve baskılarla sindirilmek istenmekte, Suriye Kürdistanı’ndaki Kürt kazanımlarının ortadan kaldırılma-sına yönelik haksız, kanlı, işgalci bir savaş sürdürülmektedir. Faşist diktatörlüğün 19 Ocak işgal saldırısından bugüne, Efrin halkının ve devrimci müttefiklerinin onurlu direnişi ve karşı koyuşu da devam etmektedir.

Efrin direnişi ruhuyla 2018 Newroz’u tüm alanlarda isyan ve direniş bayrağını yükselterek, devrimci bir ruhla her türden şovenizme ve sosyal şovenizme karşı, ‘Gün Kürt Halkının Yanında Olma Günüdür!’ şiarı ve bilinciyle kutlayalım.

NEWROZ PİROZ BE!

YAŞASIN ÖZGÜRLÜK İÇİN BAŞKALDIRI VE DİRENİŞ!

KAHROLSUN EMPERYALİZM, FAŞİZM VE HER TÜRLÜ GERİCİLİK!

DİRENEN HAL HALKLAR KAZANACAKTIR!

TKP/ML-YDK

Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist Yurtdışı Komitesi

Diğer Başlıklar

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN-6- Remzi BİLGET

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN Bitmiyor Ölümlerimiz! Ağlamak nedir, gözyaşı ne ola? Ya da kuruması …

FIRSAT KARGALARI! Samet ERDOĞDU

FIRSAT KARGALARI 10 sene önce politik meteorolojide benim hava tahmini göstergem Öcalan idi. Ona bakarak …

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN-5- Remzi BİLGET

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN Ölüyoruz Birer Birer!.. Sabah olmuş sofranın başına toplanmışız, kahvaltı yapmaktayız. …

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN-4- Remzi BİLGET

NUH GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN Ölüyoruz Birer Birer…! Sabah olmuyor. Dönüyor, kıvranıyoruz fırıldak misali. Geceyi …